test

Årsmöte föreningen datum xxxx-xx-xx, plats


Närvarande:

 § 1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande xx hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat
§ 2 Val av mötesordförande
Årsmötet beslutade att
välja xx till mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
Årsmötet beslutade att
välja xx till mötessekreterare
§ 4 Val av person att justera protokollet
Årsmötet beslutade att
välja xx att justera protokollet
§ 5 Godkännande av dagordningen
Årsmötet beslutade att
§ 6 Fastställande av röstlängd
Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades
Årsmötet beslutade att
fastställa röstlängden
§ 7 Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet beslutade att
anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst
§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår presenterades för
årsmötet.
Årsmötet beslutade att
godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och lägga dessa till
handlingarna.
§ 9 Revisionsberättelse
Revisorsberättelse presenterades för årsmötet
Årsmötet beslutade att
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att
bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret xxxx
§ 11 Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter
Årsmötet beslutade att
Årsavgiften för medlem är xxx kr
§ 12 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Inga motioner eller förslag från styrelsen har inkommit till årsmötet
eller
Diskussion om motioner och styrelsens förslag 

Mest sedda

Yrke:Lärare

Lönestatistik och din löneutveckling

84.352 views 2016-08-18

Använd vårt verktyg som ger dig stöd när du pratar lön. Läs mer här.

Fördjupning

Så får du koll på din arbetstid

57.017 views 2012-10-24

Regionombudsman Sally Gordon på Lärarförbundet reder ut begreppen kring lagar och avtal om arbetstid för lärare samt varför frågan är så viktig att börja diskutera och hur man kan göra det.Se även den senaste filmen om lärares arbetstid, "Så får du koll på din arbetstid" Intervjun ingår i Lärarförbundets medlemsaktivitet Lärarmötet, filmen är tänkt att fungera som en inspiration till fortsatta samtal mellan lärare kring detta tema. Vill du se filmen och diskutera tillsammans med lärarna på din arbetsplats? Genomför då Lärarmötet på arbetsplatsen! Stöd kring upplägg, hur du kan genomföra samtalen och de andra filmerna finns på länken nedan. Där kan du också läsa mer om Lärarmötet och kommande teman. http://lararforbundet.se/lararmotet

Fördjupning

Så fixar du lönesamtalet!

40.495 views 2013-11-13

Få tips och råd från Lärarförbundets experter Mathias Åström, Robert Nilsson,Cyrene Martinsson Waern och Lars Ullén inför ditt lönesamtal. Hur förbereder du dig, hur genomför du samtalet på bästa sätt och hur utvärderar du det efteråt? Råden gäller dig som jobbar som lärare i grundskolan, gymnasieskolan på fritidshem eller i förskolan och såklart andra skolformer.