Valkampanj: Skolan först!

Eva-Lis Sirén om kampanjen Skolan först!

2014-02-28
Lärarförbundet ordförande Eva-Lis Sirén berättar med anledning av Lärarförbundets valkampanj varför hon tycker att det är viktigt att hela skolan engagerar sig i att rätt frågor förs fram i skoldebatten.
http://www.skolanforst.se