Seminarier & debatt

Almedalen 2015: Vad behöver skolan för att integrationen ska fungera bättre? - Almedalen 2015

2015-06-29
Beskrivning av evenemanget

Likvärdigheten i skolan sjunker och lärare saknas. Samtidigt står vi inför en ny utmaning – att ge alla nyanlända barn den skola de behöver. Skolan är nyckeln till integration, men hur ger vi alla elever det stöd de behöver? Hur tar vi tillvara den nya generationen barn och unga i Sverige? Forskning visar att goda kunskapsresultat och en likvärdig utbildning hänger ihop. Likvärdighet handlar inte bara om kunskapsmål, utan också om att ge varje elev de bästa förutsättningarna att delta i samhällets gemenskap. När likvärdigheten brister riskerar människor att slås ut från både arbetsliv och deltagande i demokratin. Tyvärr har utvecklingen gått åt fel håll och socioekonomiska faktorer som exempelvis föräldrarnas utbildningsbakgrund spelar allt större roll. Lärarna är den viktigaste faktorn för elevernas kunskapsresultat och ökad likvärdighet. Men lärarbristen är ett faktum och SCB spår att 65 000 lärare kommer saknas om 10 år. Skolan har stora utmaningar med kunskapsresultaten, lärarbristen och den försämrade likvärdigheten. Samtidigt ökar antalet nyanlända elever som flytt krig och förtryck. Skolan är nyckeln till en fungerande integration, men hur ger vi alla elever det stöd de behöver? Hur garanteras en likvärdig skola för alla barn och unga i Sverige, oavsett bakgrund?

Medverkande:
Johanna Jaara Åstrand, ordförande, Lärarförbundet. Anna Ekström, generaldirektör, Skolverket Leder också regeringens Skolkommission. Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet. Christer Mattsson, grundare av Toleransprojektet. Anna Kaya, lärare i svenska som andraspråk samt projektledare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet. Johannes Hylander, moderator, New Republic.

Mest sedda

Övriga filmer

Lönestatistik och din löneutveckling

85.791 visningar 2016-08-18

Använd vårt verktyg som ger dig stöd när du pratar lön. Läs mer här.

Övriga filmer

Så fixar du lönesamtalet!

42.011 visningar 2013-11-13

Få tips och råd från Lärarförbundets experter Mathias Åström, Robert Nilsson,Cyrene Martinsson Waern och Lars Ullén inför ditt lönesamtal. Hur förbereder du dig, hur genomför du samtalet på bästa sätt och hur utvärderar du det efteråt? Råden gäller dig som jobbar som lärare i grundskolan, gymnasieskolan på fritidshem eller i förskolan och såklart andra skolformer. 

Samtal & intervjuer

Dags att begära lön som lärare

21.903 visningar 2014-05-15

Eva Persson, rekryterare på Lärarförbundet, tipsar dig som är lärarstudent eller ny lärare hur du ska tänka och handla när det är dags att begära lön för första gången. Desssutom slår hon hål på myten om ingångslöner och berättar varför det är bra med kollektivavtal.