Nyheter

Vi behöver fler lärare som forskar

2016-04-13
Anders Arnqvist, professor i pedagogik och ordförande i Lärarförbundets vetenskapliga råd pratar om vikten av att lärare och förskollärare är med och forskar. 
- Om skolan och förskolan ska vila på vetenskaplig grund behöver vi lärare som är med och forskar och medverkar i forskningen, säger han. 
Inspelningen är gjord på Lärarförbundets Forskningskonvent 13 april 2016.