Valkampanj: Skolan först!

Utvecklingssamtal med Tomas Tobé (M) och Eva-Lis Sirén

2014-03-04
Politiker måste sätta skolan först i valet 2014! Eva-Lis Sirén höll den 4 mars ett utvecklingssamtal utanför riksdagen med utbildningsutskottets ordförande Tomas Tobé (M). Han fick även med sig en utvecklingsplan...

Läs mer om Skolan först: http://lararforbundet.se/skolanforst