Föreläsningar

Utmärkt skolutveckling på vetenskaplig grund

2016-10-26
Utmärkt skolutveckling på vetenskaplig grund. Ett samtal med Per Kornhall och Daniel Sundberg
Samtalsledare Niklas Gårdfeldt Leavy

OBS! Ljudet är dåligt den första minuten, sedan blir det bra, 
Mer om boken Utmärkt skolutveckling
Mer om boken Skola på vetenskaplig grund

Föreläsningen gjorde på Pedagogikscenen under Bokmässan 2016. Med Pedagogikscenen skapade Lärarförbundet, Natur & Kultur och Lärarförlaget en mötesplats för författarsamtal om pedagogik och utbildning i skola och förskola, med en aktuell bok i fokus.