Valkampanj: Skolan först!

"Utan utbildning har vi svårt att klarar oss i framtiden"

2014-07-25
Peter Habbe, lektor och utvecklingsansvarig för skolan AIC i Västervik, berättar varför han sätter skolan först i valet 2014.