Kongress 2018

"Tack för din insats i medlemsdialogen"

2017-06-02
Johanna Jaara Åstrand tackar de 35 975 deltagarna i Lärarförbundets medlemsdialog.

Hur ska skolan vara så att lärare, skolledare och elever kan utvecklas på bästa sätt? Det har du som är en av deltagarna i Lärarförbundets medlemsdialog svarat på, vars första fas pågick under våren 2017. Nu arbetar vi tillsammans vidare med att skapa förbättringar på arbetsplatserna utifrån resultatet i dialogen.
Taggar medlemsdialog