Fördjupning

Studio avtalsyrkande

2012-01-18
Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén och Hans Flygare, ordförande för Lärarförbundet i Norrköping, diskuterar avtalsyrkandet för kommunalt anställda lärare. Programmet leds av Pernilla Frantzich.