Yrke:Lärare

Steg mot framtiden - en film om läraryrkets utveckling

2011-01-01
I filmen från 1991 ges en historisk bakgrund till läraryrkets utveckling i Sverige från 1842 till 1990-talet. Filmen visar hur lärare historiskt har gått samman och bildat allt slagkraftigare organisationer för att hävda sina fackliga och professionella intressen.