Föreläsningar

Sociala medier i undervisningen

2012-02-15
Hur kan lärare använda sociala medier och sociala spel i sin undervisning? Jacob Möllstam, (killfröken.se), berättar om hur han arbetar med bl.a. Facebook, Minecraft och Moviestarplanet i sin undervisning för att möta eleverna där de är, för att göra skolarbetet med relevant samt för att utnyttja digitala plattformar för att skapa kommunikation kring lärande. Föreläsningen är en inspelning från Lärarkvällen den 21 februari 2012.

http://www.lararforbundet.se/lararkvallarna