Lärarmötet

Skolledaren sätter tonen i arbetet med flerspråkighet!

2016-11-18

Det är något som både Nationellt centrum för svenska som andraspråk och Lärarförbundet trycker på. Denna film handlar om vikten av att skolledare och huvudmän ser sin viktiga roll i arbetet med flerspråkighet. Lisa Heino berättar även om hur Lärarförbundet driver dessa frågor.