Valkampanj: Skolan först!

"Skolan ska vara navet i ett samhälle"

2014-07-25
Anna Lindberg, lärare på Gärdeskolan i Stockholm, berättar varför hon sätter skolan först i valet 2014.