Kongress 2018

Rätt kurs - Lärarförbundets medlemsdialog 2017

2017-02-03
Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand berättar om den medlemsdialog som Lärarförbundet genomför mellan februari och april 2017. Medlemsdialogen kallad Rätt kurs, erbjuder alla medlemmar att prata om hur ska skolan vara så att du och dina elever kan utvecklas på bästa sätt? Resultatet kommer bli Lärarförbundets verksamhetsinriktning och vision, som beslutas på kongressen 2018.
Läs mer om Rätt kurs.