Föreläsningar

Panelsamtal - En sagolik skola

2017-03-23
I samband med att utställningen En sagolik skola – Folkskolan 175 år visas på Waldemarsudde arrangerar Lärarförbundet ett panelsamtal.

Panelsamtalet syftar till att samtala om vilka lärarkompetenser som blir viktiga för framtiden. Vilka kompetenser och förmågor kommer framtidens elever behöva och vilka krav ställer det på lärarrollen och skolan?

Moderator Johanna Koljonen.

* Johanna Jaara Åstrand ordförande Lärarförbundet

* Anna Kinberg Batra partiledare (M)

* Anna Ekström gymnasie- och kunskapslyftsminister (S)

* Sara Backman Prytz, utbildningshistoriker

* Jonas Monsén utvecklingsledare och speciallärare Fryshuset Gymnasiesärskola

* Cecilia Henriksson 1-6 svenska/so + engelska, ma/no 1-3, förstelärare i SO, just nu klasslärare i årskurs 3

* Patricia Lendenius lärare i svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå, samt sfi- lärare på studieväg, förstelärare med fokus på kollegialt lärande och bedömning för lärande arbetar idag som biträdande rektor vid Sundbybergs vuxenutbildning

Panelsamtalet syftar till att samtala om vilka lärarkompetenser som blir viktiga för framtiden. Vilka kompetenser och förmågor kommer framtidens elever behöva och vilka krav ställer det på lärarrollen och skolan?