Föreläsningar

Möten med bilder - om vardagliga och "konstiga" bildmöten

2017-03-27
Anette Göthlund är fil. dr i kommunikation och professor i bildpedagogik vid Konstfack. Hon forskar på visuell kommunikation, visuell kultur och ungdomskulturforskning. Från en föreläsning vid en fortbildningsdag för bildlärare på Waldemarsudde.