Mikael Damberg, gruppledare för Socialdemokraterna i Riksdagen, talar om lärares status, vad som kännetecknar en bra lärare och en likvärdig skola. Sedan försöker han hoppa över lönegapet på 10000kr.


Lägg till en kommentar

Namn
E-post
Webb
Kommentar