Valkampanj: Skolan först!

Mikael Arthursson (C) om skolfrågor i valet

2014-03-10
Nu har valkampanjen skolan först! dragit igång. 

- Jag tror att det behövs arbetsro och fler vuxna i skolan för att man ska kunna ha en bra kvalité på undervisningen, säger Centerpartiets partisekreterare Mikael Arthursson. 

Läs mer om kampanjen: http://lararforbundet.se/skolanforst