Nyheter

Mer förtroende för skolledare ger bättre skolresultat.

2014-02-27
Elisabet Nihlfors, docent i pedagogik vid Uppsala universitet, om att lokala lösningar och förtroendet till professionen, lärare och skolledare, kan vara svaret på hur vi ska nå framgång med elevresultaten.
Olika lösningar behövs på olika ställen för att resultaten ska upp och det är upp till rektor att hitta det som behövs göras. Men det krävs att rektor och förskolechef får befogenheterna.