Lärarmötet

Medlemsengagemang med internationellt perspektiv, tips för lokalt arbete

2018-04-06
Redovisning av grupparbeten kring temaområden med tips om lokala aktiviteter kring Lärarförbundets internationella arbete. Internationell konferens, 14-15 mars 2018.