Fördjupning

Lärarmötet: Reportage från förskola i Halmstad

2014-03-24

Ett reportage från en förskola i Halmstad som arbetat med att skapa utrymme för pedagogisk utvecklingstid för förskollärarna.

Reportaget ingår i Lärarförbundets medlemsaktivitet Lärarmötet med tema Skapa pedagogisk utvecklingstid i förskolan. Filmen är tänkt att fungera som en inspiration till fortsatta samtal mellan förskollärare och förskolechefer kring detta tema.

Förutom denna film ingår i samma tema en annan film, som finns här. I den filmen samtalar Hanna Ahnqvist, förskollärare och ledamot i skolformsnämnden för förskolan och Robert Nilsson, ombudsman och expert på arbetstidsfrågor, Lärarförbundet, om förskollärarnas utökade ansvar för undervisningen.

Vill du se filmerna och diskutera tillsammans med andra på din arbetsplats eller i ett nätverk av förstelärare och lektorer? Genomför då Lärarmötet på arbetsplatsen! Stöd kring upplägg, hur du kan genomföra samtalen och de andra filmerna finns via länken nedan. Där kan du också läsa mer om Lärarmötet och kommande teman.

http://lararforbundet.se/lararmotet

9 steg för bättre koll på schema och pedagogisk utvecklingstid i förskolan