Vi är nöjda med utlovade satsningar på skolan, god kvalitet i förskolan, skolledare och att skolan ska vara modern. Mathilda Hamresand skolsäkrar Stefan Löfvens tal i Almedalen.


Lägg till en kommentar

Namn
E-post
Webb
Kommentar