- För vår del var Åsa Romsons tal något av en besvikelse. Skolfrågor och utbildningsfrågor i stort sken med sin frånvaro. Lite förvånande, Miljöpartiet omskrivs ofta som det mest skolvänliga och lärarvänliga alternativet vi har i Sverige, säger Markus Lindgren, ordförande i Lärarförbundet Student.

Lärarförbundet "skolsäkrar" samtliga partiledartal under politikerveckan i Almedalen i Visby. Miljöpartiets tal hölls av ena språkröret Åsa Romson under måndagen.


Lägg till en kommentar

Namn
E-post
Webb
Kommentar