Nyheter

"Karriärtjänster sätter fokus på skolutveckling"

2014-12-05
Martin Gerdin arbetar som gymnasielärare på Sjölins Gymnasium i Stockholm, och är lektor i kemi. Här delar han med sig vilka positiva effekter han ser med förstelärarreformen och karriärtjänster.
- Karriärtjänster sätter fokus på skolutveckling. Alla lärare som blir förstelärare, måste ha något att göra och det tror jag kommer skapa många flera utvecklingsprojekt som kommer att gynna såväl lärare som elever på skolan, säger Martin Gerdin.

Läsa mer om karriärtjänster och möjligheter det ger för lärare, elever och skolan i helhet.