Föreläsningar

Kan miljön vara redskap för lärande?

2015-03-17
Kan miljön vara redskap för lärande? – Annelie Hippinen-Ahlgren, fritidspedagog och doktorand vid Stockholms universitet, berättar om sin forskning. 
Nätverket för fritidspedagogik håller halvdagsseminarium för fritidspedagoger/lärare i fritidshem med syftet att inspirera och lyfta fritidspedagogiken samt sätta fokus på fritidspedagogens läraruppdrag. 

Här kan du ladda ner föreläsarnas presentationer.