Nyheter

Inspirationskvällar: Samuel Engelhart om flerspråkighet som tillgång

2016-02-16

Samuel Engelhardt kan som ingen annan sätta ord på hur flerspråkighet blir en tillgång för alla på skolan. Han är specialpedagogen på Angereds gymnasium som hittar lösningar för att hjälpa elever med särskilda behov att nå framgång. Låt vår inspirationskväll hjälpa dig med strukturella lösningar som fungerar för många elever.

Tid och plats: Karlstad 10/3 (Sänds på lararkanalen.se), Falun 17/3 och Umeå 7/4

Lär mer om inspirationskvällarna här!