Fördjupning

Hur påverkar betygen elevernas prestationer?

2017-07-03
Betyg påverkar elever på olika sätt beroende på deras förutsättningar och erfarenheter, visar forskning. Vad gör betygen med elevernas inre motivation? Hur påverkar tidiga betyg elevernas fortsatta lärande? Och kan ett betygssystem utformas för att motivera både låg- och högpresterande elever?

Medverkande: Alli Klapp, Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet och medförfattare till "Utbildningsekonomi - om lärandets värde"
Johanna Jaara Åstrand, Ordförande, Lärarförbundet