Föreläsningar

Hellre små steg än stora kliv - ett samtal med Fredrik Ahlén

2016-10-25
Ett samtal med Fredrik Ahlén som har skrivit boken Hellre små steg än stora kliv. Fredrik är SO-lärare i årskurs 4–9 och har en magisterexamen i specialpedagogik. Nu arbetar han som biträdande rektor. Han är också aktiv som skolutvecklare, författare, föreläsare och lärarfortbildare.

Samtalsledare: Gertrud Svensén

Läs mer om boken här.

Föreläsningen gjorde på Pedagogikscenen under Bokmässan 2016. Med Pedagogikscenen skapade Lärarförbundet, Natur & Kultur och Lärarförlaget en mötesplats för författarsamtal om pedagogik och utbildning i skola och förskola, med en aktuell bok i fokus.