Föreläsningar

Helene Öberg öppnar konferensen

2015-03-17
Helene Öberg, statssekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin inleder Fritidspedagogiken lever! 
Nätverket för fritidspedagogik håller halvdagsseminarium för fritidspedagoger/lärare i fritidshem med syftet att inspirera och lyfta fritidspedagogiken samt sätta fokus på fritidspedagogens läraruppdrag.