Föreläsningar

Fritidspedagogiken lever del 2

2014-03-13
Ett halvdagsseminarium för fritidspedagoger/lärare i fritidshem. Seminariet ville inspirera och lyfta fritidspedagogiken samt sätta fokus på fritidspedagogens läraruppdrag.
Arrangör: Lärarförbundet och Ett Nätverket för Fritidspedagogik i Stockholms och Gotlands län i samarbete med Uppsala och Västmanlands län.
Bengt Thorngren, Skolverket, om revideringen av allmänna råd för fritidshemmet.