Nyheter

Fritidshemmens dag 2016: firande på Kvarnbackaskolan

2016-05-10
Den 10 maj firades Fritidshemmens dag runt om i landet. På Kvarnbackaskolan samlades 250 elever på skolgården för att delta i stationer och lekar. Lärarförbundets ordförande besökte skolan tillsammans med utbildningsminister Gustav Fridolin för att uppmärksamma fritidshemmens betydelse. 

Under dagen berättade Gustav Fridolin också att fritidshemmens verksamhet nu också får ett eget kapitel i läroplanen. 

- Det är otroligt välkommet, men det behövs fortsatta satsningar. säger Johanna Jaara Åstrand

Genom att använda den andra hälften av elevens dag i skolan och satsa på fritidshemmen kan eleverna utvecklas socialt, emotionellt och praktiskt samt nå bättre kunskapsresultat. Läs Lärarförbundets 14 förslag för satsningar på fritidshemmen.