Fredrik Svensson från Rektorsakademien talar om lönegapet.


Lägg till en kommentar

Namn
E-post
Webb
Kommentar