Kongress 2014

Förslag till stadgar, budget, verksamhetsinriktning av redaktionskommittéerna

2014-11-18

Presentationer från redaktionskommittéerna på kongressen 2014, om Lärarförbundets stadgar, budget och verksamhetsinriktning. Observera att detta var redaktionskommittéernas förslag, och det faktiska beslutet som togs fredagen den 14 november kan skilja sig från detta förslag. 

Se även förbundsstyrelsens föredragning om budget, stadgar och verksamhetsinriktning

Taggar kongress