Nyheter

Forska som lärare - Agneta Pihl, förskollärare berättar

2016-06-02
Agneta Pihl, doktorand vid Göteborgs universitet och förskollärare började forska för snart två år sedan. Forskningen bedrivs vid forskarskolan Forfa (Forskarskola i kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande). 
Agneta Pihl forskar på kommunikation och barns sätt att återberätta berättelser. Eftersom hon gör sin forskning i den barngrupp hon också arbetar i så kan hon redan nu under forskartiden se resultat och ta till sig dem i sitt yrke. 
Intervjun gjordes vid Lärarnas forskningskonvent 2016.