Kongress 2014

Eva-Lis Siréns invigningstal på kongressen 2014

2014-11-11
Lärarförbundets avgående ordförande Eva-Lis Sirén talade på invigningen Lärarförbundets kongress 2014, inför de 253 närvarande kongressombuden.

Läs mer om kongressen: lärarförbundet.se/kongress
Fler klipp från kongressen 2014

Taggar kongress