Nyheter

"Ett mycket stort steg framåt för förskoleklassen"

2015-01-13

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) framförde under tisdagen att regeringen gett Skolverket i uppdrag ta fram egna kapitel i läroplanen för fritidshem och förskoleklass. Syftet är att stärka kvaliteten i verksamheterna och tydliggöra vilket innehåll respektive verksamhet ska ha.

- Detta innebär att det kommer att bli tydligare vad det pedagogiska innehållet i förskoleklassen är. Det skapar också en större möjlighet för kommuner och rektorer att prioritera förskoleklassens verksamhet, säger Gustav Fridolin. 

Läs mer om beslutet som ska stärka kvaliteten i såväl förskoleklass som fritidshem.