Yrke:Lärare

En framtid utan lärare?

2018-04-06
En framtid utan lärare? Otänkbart såklart. Men lärareffekten kan bli ännu starkare. Om lärarna får större möjligheter att faktiskt göra sitt jobb. Då behöver lärarna både blir fler och få mer tid med varje elev.
Mer om lärareffekten på www.lararforbundet.se/larareffekten
Filmen är producerad i samarbete med KIT.
Taggar lärare