Föreläsningar

Digitaliseringen i skolan – krävs en nationell strategi?

2013-07-04
Krävs en nationell strategi för skolans digitalisering? Frukostseminarium från Almedalen 2013.

Jan Gulliksen, ordförande Digitaliseringskommissionen samt professor i Människa-datorinteraktion vid KTH
Frida Edman, marknadschef, Lin Education
Elza Dunkels, lärarutbildare och forskare vid Umeå universitet
Paula Örn, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen i Ale kommun
Maria Stockhaus, ordförande Barn- och ungdomsnämnden i Sollentuna kommun samt ordförande SKL:s utbildningsberedning
Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarförbundet