Nyheter

Därför förlänger vi HÖK 12

2015-11-17

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand berättar om förlängningen av HÖK 12, avtalet för kommunalt anställda lärare. 

Läs mer på vår webbplats.

Det senaste avtalet som tecknades 2012 har varit positivt för lärarna som grupp. Lärarna har som grupp fått en betydligt bättre löneutveckling än jämförbara yrken.

- HÖK12, som vi nu förlänger och bygger vidare på har varit ett steg i rätt riktning för lärarna. Parterna är överens om att den utvecklingen måste fortsätta, säger Johanna Jaara Åstrand.

Förutom tydliga skrivningar om högre lön innehåller avtalet också skarpa formuleringar om minskad arbetsbelastning och satsningar på ett samlat kompetens- och karriärsystem för lärarkåren.

Det handlar bland annat om att:

  • genomföra förändringar för bättre arbetsmiljö.
  • utveckla ett samlat kompetens- och karriärsystem.
  • arbeta vidare med att förbättra nyutexaminerade lärares introduktion och mentorskap.
  • verka för att nyanlända lärare ska kunna komplettera sin utbildning så snabbt som möjligt.