Valkampanj: Skolan först!

Bästa skolkommun 2014 - Intervju, Nina Larsson (FP)

2014-09-02
Den 2 september år utser Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommun för fjortonde gången. Rankningen bygger på 14 olika kriterier. Lärarförbundet utser Sveriges bästa skolkommuner för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan.

Intervju med Nina Larsson (FP), partisekreterare

Läs mer på lararforbundet.se/bastaskolkommun
Lärarförbundets valkampanj Skolan först: lararforbundet.se/skolanförst