Valkampanj: Skolan först!

Bästa skolkommun 2014 - Intervju, Carin Jämtin (S)

2014-09-02
"Det är väldigt bra att ni gör den här rankningen", säger Socialdemokraternas partisekreterare om Bästa skolkommun och den stundande lärarkrisen.

Den 2 september år utser Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommun för fjortonde gången. Rankningen bygger på 14 olika kriterier. Lärarförbundet utser Sveriges bästa skolkommuner för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan.

Intervju med Carin Jämtin (S), partisekreterare

Läs mer på lararforbundet.se/bastaskolkommun
Lärarförbundets valkampanj Skolan först: lararforbundet.se/skolanförst