Föreläsningar

Att hantera bråkiga barn och elever

2016-10-26
Ett samtal med  Bo Hejlskov Elvén som är leg. psykolog och jobbar med föredrag och rådgivning kring hantering av problemskapande beteende utifrån låg-affektiva metoder. 
Samtalsledare: Niklas Gårdfeldt Leavy

Föreläsningen gjorde på Pedagogikscenen under Bokmässan 2016. Med Pedagogikscenen skapade Lärarförbundet, Natur & Kultur och Lärarförlaget en mötesplats för författarsamtal om pedagogik och utbildning i skola och förskola, med en aktuell bok i fokus.