Nyheter

Årets fritidspedagog 2011 Monica Fagerström

2011-11-02
Lärarförbundet och Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF) har utnämnt Monica Fagerström, fritidshemmet I Ur och Skur Lönnen i Partille, till Årets fritidspedagog. Här berättar Monica om hur hon ser på fritidspedagogernas uppdrag.
http://www.lararforbundet.se/fritidshem