Fördjupning

Skoldebatt i Almedalen: Från bristyrke till...

2017-07-03

År 2025 kommer Sverige att sakna 65 000 lärare. Hur ska skolvärlden bli en mer attraktiv...


Senaste videor

Yrke:Lärare

Till nya ombud i Lärarförbundet

2017-07-04

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand hälsar nya ombud välkomna till sitt uppdrag.

Nyheter

Lärares arbetsmiljö påverkar elevers kunskapsresultat

2017-07-13

Hur lärare och elever mår har stor betydelse för studieresultaten, det visar vår nya...

Nyheter

Arbetsmiljön - det största hindret till bättre skolresultat?

2017-07-06

Under Almedalen 2017 höll vi i ett seminarium om hur elever och lärares arbetsmiljö påverkar hur...

Fördjupning

Professionsutveckling för fler skickliga lärare och...

2017-07-05

Från Almedalen 2017. Kan professionsprogram höja läraryrkets attraktivitet, hejda lärarbristen...

Nyheter

Lärartidsgaranti - vad är det?

2017-07-05

Under Almedalen 2017 krävde förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand att politikerna måste...

Nyheter

Skolledarnas situation uppmärksammades i Almedalen

2017-07-05

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare, uppmärksammade i...

Fördjupning

Stoppa skolledarsnurren - max 20 medarbetare per chef

2017-07-05

Seminarium från Almedalen 2017 av Lärarförbundet Skolledare. Idag ansvarar skolledare ofta för...

Nyheter

Förändra skolvalet och ge alla elever samma chans

2017-07-04

Förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand och doktorand Dany Kesell om varför och hur det fria...

Fördjupning

Efter skolkommissionen - kommer skolvalet att förändras?

2017-07-04

Från Almedalen 2017. Flera svenska och internationella undersökningar har visat att...

Fördjupning

Hur påverkar betygen elevernas prestationer?

2017-07-03

Betyg påverkar elever på olika sätt beroende på deras förutsättningar och erfarenheter, visar...

Fördjupning

Skoldebatt i Almedalen: Från bristyrke till...

2017-07-03

Kajsa Asplund är psykolog och doktorand på Handelshögskolan i Stockholm där hon är doktorand och...

Fördjupning

Skoldebatt i Almedalen: Från bristyrke till...

2017-07-03

År 2025 kommer Sverige att sakna 65 000 lärare. Hur ska skolvärlden bli en mer attraktiv...

Fördjupning

Skoldebatt i Almedalen: Johanna Jaara Åstrand om...

2017-07-03

År 2025 kommer Sverige att sakna 65 000 lärare. Hur ska skolvärlden bli en mer attraktiv...

Föreläsningar

SETT 2017, Anna König Jerlmyr (M) Oppositionsborgarråd...

2017-06-09

Anna König Jerlmyr, (M) Oppositionsborgarråd i Stockholms stad intervjuas av Tanja Jokitalo, vice...

Föreläsningar

SETT 2017, Lisa Vestman, lärare Västerholms friskola

2017-06-19

Lisa Vestman, lärare på Västerholms friskola intervjuas av Anna Sundberg på SETT 2017.